SMĒĶĒTAVAS
 

Smēķētavas starpsienas EXCEL ir efektīva, no alumīnija profiliem, eiropaneļiem un stikla veidota starpsienu sistēma. Tiek piedāvāti stikla, ğipša un kombinētie moduļi un durvis atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm.
Norobežotai smēķētavai un smēķēšanai paredzētai teritorijai uzstādītās prasības:

Smēķētavā jābūt zemspiedienam. Gaisa vilkmei telpā jābūt vismaz 8,4 l/s uz 1m². Ja telpa netiek izmantota, gaisa vilkmi var samazināt par 25% no parastās gaisa apmaiņas intensitātes. Smēķētavas ventilācijas sistēmai jābūt patstāvīgai un nepārtrauktai, vai arī ar atsevišķa stāvvada palīdzību savienotai ar citām pastāvīgi strādājošām gaisa vilkmes sistēmām. Smēķēšanai paredzētas teritorijas atdalīšana ir atļauta iekštelpās, kas aprīkotas ar ventilācijas sistēmu. Teritorijas ventilācijas sistēmai ir jānodrošina gaisa virzību no telpām, kurās netiek smēķēts, uz apzīmēto smēķēšanai paredzēto teritoriju un no turienes tieši ārā. (Tabakas izstrādājumu likums - 19.06.2000)

Uzraudzība un atbildība: Smēķēšanas ierobežojumu, kā arī smēķētavai un smēķēšanai paredzētai teritorijai uzstādīto prasību ievērošanu uzrauga policija, veselības aizsardzības un darba inspekcijas amatpersonas. (Tabakas izstrādājumu likums - 19.06.2000)