TELLITAVA LOODUSKIVI HINNAPÄRINGU ESITAMISEST MENDALI`LE

Päringu saatmiseka palun kopeerige Mendali kodulehelt teid huvitava looduskivi pilt ning saatke see koos alljärgnevate andmetega aadressile mati@mendali.ee või mendali@mendali.ee.

Näidispäring:

kivi foto.......(asetage kursor fotole- klikake parempoolse klahviga-klikake vasakpoolse klahviga sõnal copy-viige foto päringu mailile ja paigaldage käsuga -paste)

kivi nimi- GM Graniit nr 1.GM-601, plaadi mõõt 600*600 mm, paksus 15 mm, soovituslik pealispind -poleer

kaetav pind-kaminaruumi põrand- ~24 m2

koht- kaminaruum, sisetingimused

Mendali teeb teie esitatud andmete põhjal päringu oma välispartneritele ja koostab saabunud info alusel Teile Hinnapakkumise , mis jääb aluseks tellimisele.

 

 

GM GRANIIT


 

 1- GM-601  11- GM-611 21- GM-621
2- GM-602 12- GM-612 22- GM-622
3- GM-603 13- GM-613 23- GM-623
4- GM-604 14- GM-614 24- GM-624
5- GM-605 15- GM-615 25- GM-625
6- GM-606 16- GM-616 26- GM-626
7- GM-607 17- GM-617 27- GM-627
8- GM-608 18- GM-618 28- GM-628
9- GM-609 19- GM-619 29- GM-629
10- GM-610 20- GM-620 30- GM-630


               1                               2                              3                                4                             5

               6                                7                               8                               9                              10


               11                             12                            13                            14                              15


               16                             17                            18                            19                             20


                21                           22                            23                              24                             25


              26                             27                             28                            29                             30

 

ME MARMOR

1- ME-401 6- ME-406 11- ME-411 16- ME-416
2- ME-402 7- ME-407 12- ME-412 17- ME-417
3- ME-403 8- ME-408 13- ME-413 18- ME-418
4- ME-404 9- ME-409 14- ME-414 19- ME-419
5- ME-405 10- ME-410 15- ME-415 20- ME-420

               1                                2                              3                                4                               5

              6                                7                               8                                9                             10

              11                             12                            13                             14                             15

              16                            17                             18                             19                             20


MF MARMOR

1- MF-501 6- MF-506
2- MF-502 7- MF-507
3- MF-503 8- MF-508
4- MF-504 9- MF-509
5- MF-505 10- MF-510


                1                              2                                3                               4                               5

                6                              7                               8                              9                               10


MM MARMOR


1- MM-301 10- MM-310 19- MM-319 28- MM-328
2- MM-302 11- MM-311 20- MM-320 29- MM-329
3- MM-303 12- MM-312 21- MM-321 30- MM-330
4- MM-304 13- MM-313 22- MM-322 31- MM-331
5- MM-305 14- MM-314 23- MM-323 32- MM-332
6- MM-306 15- MM-315 24- MM-324 33- MM-333
7- MM-307 16- MM-316 25- MM-325 34- MM-334
8- MM-308 17- MM-317 26- MM-326 35- MM-335
9- MM-309 18- MM-318 27- MM-327 36- MM-336
             
 1                               2                                3                              4                                 5

                6                              7                                8                               9                              10

              11                             12                             13                            14                             15

              16                            17                              18                             19                            20

               21                            22                             23                             24                            25

              26                            27                             28                             29                            30

              31                             32                            33                             34                              35

               36KM KILTKIVI

1- KM-701
2- KM-702
3- KM-703
4- KM-704
            
              1                                2                               3                                4TELLITAV LOODUSKIVI - NATURAL STONE


               1                            2                            3                           4                              5
             6                              7                        8                                9                          10             11                           12                           13                          14                                            5                          16                           17                       18                          
            19                             20                               21                            22                23 
            24                              25                      26                           27                           28                 29                            30                      31                          32                            33
          34                            35                            36                             37                         38               39                          40                           41                        42                           43               44                         45                          46                            47                         48               49                           50                         51                            52                         53
             54                      55                              56                         57                            58              59                       60                             61                            62                           63
              64                      65                              66                            67                         68                69                     70                                71                           72                       73                74                     75                                76                         77                         78               79                     82                                81                         82                           83             84                       85                                86                        87                          88             89                       90                              91                          92                          93          94                            95                          96                            97                         98             99                          100                         101                         102                       103         104                          105                         106                           107                       108         109                         101                          111                          112                         113           114                        115                           116                        117                        118             119                       120                          121                         122                       123            124                      125                           126                        127                          128         129                        130                         131                           132                        133           134                         135                        136                          137                      138            139                       140                         141                          142                       143               144                   145                        146                        147                               148              149                  150                             151                      152                         153