Mendali CityFire korstnata  ökokaminad ja lauatuled


Mendali CityFire gruppi kuuluvad  uudsed korstnata bioetanoolil töötavad lihtsad ja ka  eksklusiivsed ökokaminad. CityFire korstnata ökokaminad ei vaja korstent ega aja põlemisel suitsu, küll aga põlevad ehtsa elava tulega ning toodavad soojust. Mendali CityFire tootegruppi kuuluvad ökokaminad on loonud uskumatu võimaluse- tuua elava tulega kamin igasse ruumi kuhu soovitakse luua õdusat miljööd alates eluruumidest ja lõpetades näiteks vannitubadega  .
Kaasaegse tehnoloogia ja materjalide ülikiire areng võimaldab nüüd igaühel saada kamin kui soojuse- , romantika-, energia- ja iluläte oma koju, suvilasse, terrassile, rõdule, korterisse, kontorisse, kohvikusse jne jne. Elavtuli on olnud kogu inimarengu vältel soojuse-, jõu- , lootuse- ja energiaallikaks ning kuulunud kindlalt viimaseaja  aia kui ka rõdude aksessuaaride hulka. 
Bioetanoolil töötavaid ökokaminaid on lihtne hooldada, need on mobiilsed ning õigel kasutamisel ka täiesti ohutud. Kasutatav kütus on ökoloogiliselt puhas bioetanool, mis on spetsiaalselt toodetud bioetanoolkaminate ja –tulede ning –põletite tarbeks. Bioetanoolil töötavad kaminad ei kuulu traditsiooniliste kaminate  gruppi ja seega ei kehti neile ka traditsioonilistele kaminatele kehtestatud nõuded ja eeskirjad. Küll aga tuleb järgida kõiki ohutuse nõudeid mida nõuab lahtine elav tuli.  Bioetanoolkaminaid ja neile kehtivaid nõudeid käsitletakse sarnaselt õli-ja piirituselampidele.


Tootegruppi CityFire kuuluvaid tooteid toodetakse erinevates maades juba enam kui 20 aastat. Juhtiv bioetanoolkaminate tootja on Saksamaa, kelle tooted on viidud vastavusse TÜV nõuetega,  kuid maha ei jää ka Taani, Holland, Prantsusmaa, Tsehhi, Poola, Jaapan ja muidugi ka Hiina .  Tootmisel kasutatakse kõige kaasaegsemaid ja kvaliteetsemaid materjale nagu fiiberbetoon, teras, roostevabateras jne jne.. Biokaminad näevad välja nii traditsiooniliste kaminatena kui ka ultramoodsate aksessuaaridena kaasaegses interjöris. Kuigi kaminate disainimisel võib fantaasial lasta lennata ja kasutada erinevaid tulekindlaid ehitus-  ja dekoreerimismaterjale  siis põletid on aga üldjuhul toodetud vaid kvaliteetsest tulekindlast roostevabast terasest. Biokaminate uudsus seisneb põlemiskambri olemuses ja kasutatavas biokütuses. Eraldiseisvat põlemiskambrit on samas võimalik kasutada ka olemasoleva kamina ümberseadistamisel või lausa  omaenda disainitud kamina loomisel või ehitamisel. Samuti võimaldab eraldiseisvate põletite kasutamine luua olemasolevatesse interjööridesse uusi lahendusi mis on täiendatud elava tulega jättes märksõnadeks käsitöö, kordumatus, disain, individuaalsus jne jne.


Mendali CityFire bioetanoolil töötavad kaminad on tänuväärseks tooteks nii eraiskutest klientidele kui ka sisekujundajatele ja arhitektidele. Samuti ei saa neist ka mööda vaadata aiakujundajad kui soovivad luua aiaterrassile või puhkenurka õdusat, elava tulega rikastatud istumise kohta.


KASUTUSKOHAD:
Elumajade, suvilate, saunade jne puhkeruumid
Korrusmajade korterid
Ridaelmud
Majad
Sise- ja välisterrassid
Rõdud
Magamistoad
Elutoad
Vannitoad
Sise- ja välibasseinide ümbrused
Väli- ja sisekohvikud ja restoranid
Aiad ja pargid
Esindushoonete ja -ruumide puhkealad ja fuajeed
Ajaloolised ehitised (kirikud, mõisad, lossid jne jne)


Omaette grupi moodustavad bioetanoolil töötavad ökokaminate põletid,  mis on toodetud kasutamiseks olemasolevates  korstnaga kaminates, mida mingil põhjusel ei soovita või ei saa kütta ( lagunenud tulekolded, - lõõrid, liigne soojus jne jne)


VÄRVITOONID
Heledatest toonidest kuni mustani. Tellitavatel kaminatel värvitoonid vastavalt värvikaardile


PINNATÖÖTLUS
Harjatud pinnast kuni roostese pinnani metallil.


PAIGALDUS
Vabalt valitud kohtadesse eeldusel, et on tagatud tuleohutus, kuna tegemist on elava tulega.


KÜTUS
Bioetanool – see on taimse päritoluga ,bioloogiliselt puhas toode, millele on lisatud lisaaineid mutes selle joomiskõlbmatuks. Bioetanooli põlemisel eraldub soojus ning õhku satub vaid süsihappegaas ja veeaur. Keskmine kütusekulu on sõltuvalt põleti suurusest ja tüübist 200-300 ml tunnis. Kasuta ainult bioetanoolkaminatele ja –tuledele ettenähtud põletusvedelikku


KASUTUS- ja OHUTUSNÕUDED BIOETANOOLKAMINATELE ja -TULEDELE
Enne kamina  kasutust tutvu kindlasti alloleva juhendiga


Tuleohutuse seisukohalt tuleb jälgida elementaarseid tuleohutusnõudeid kuna tegemist on lahtise tulega. Kindlasti tuleks vältida kamina kasutust laste poolt kui puudub täiskasvanu järelvalve.
CitiFire biokaminate ja –tulede küttematerjalina võib kasutada vaid biokaminatele ettenähtud küttematerjali.
Vältima peab kergestisüttivate materjalide ja toodete sattumist kaminatulele. 
Kamin peab olema paigaldatud kindlale alusele ja vältida tuleb kamina ümber- või allakukkumist. 
Soovituslik küttematerjali(-vedeliku) temperatuur peaks olema võrdne ruumi temperatuuriga.
Kaminat võib süüdata vaid selleks ettenähtud pikaotsalise süütajaga või süütevedelikk kastetud ja põlema pandud süütekonksuga (sama konksu kasutatakse ka suletavate põletite korral summutusklapi sulgemiseks.
Kaminat ei või kunagi süüdata tavalise tulemasinaga ega tikkudega kuna esimesel süütamisel tekib aurustunud gaaside sähvatus mis võib esile kutsuda põletusi ja ka ehmatust.
Ärge kunagi lubage kaminat süüdata lastel.
Põletisse jäänud, seisnud (vana) süütematejal tuleb sealt eemaldada ja põleti täita uue süütematerjaliga alati enne järgmist kasutamist, arvestades umbes soovitavat põlemisaega ja põletisse valatavat kütteaine kogust ( kütuse kulu 200-300 ml/küttevedelikku tunnis)
Ärge valage küttevedelikku kunagi põlevasse kaminasse vaid oodake kuni põlemiskamber (põleti) on jahtunud.
Põleti süütevedeliku kamber on soovitav täita 2/3 mahust kuid mitte rohkem kui 2 cm ülemisest põleti servast.