RŪKYMO KAMBARYS
 

EXCEL rūkymo kambario tarpinės sienelės – efektyvi tarpinių sienelių sistema iš aliumininių detalių, euro tipo panelių ir stiklo, leidžianti sukurti stiklo, gipso ir kombinuotus modulius bei duris atitinkamai Užsakovo pageidavimui.                                                                                                                   
Atskiram rūkymo kambariui ir vietai keliami reikalavimai: Oro spaudimas rūkymo kambaryje turi būti sumažintas.

Oro trauka kambaryje turi būti mažiausiai 8,4 l/s vienam m2. Kambario nenaudojant oro trauką galima sumažinti 25% palyginus su normalia oro apykaita. Rūkymo kambaryje oro traukos ventiliacinė sistema turi būti autonominė, ir ji turi veikti nuolatos arba per atskirą įrangą sujungta su kitomis nuolatos veikiančiomis oro ventiliacijos sistemomis. Vietos rūkymui atskyrimas leidžiamas patalpose, turinčiose ventiliacijos sistemą. Patalpų ventiliacijos sistema turi užtikrinti oro apykaitą iš nerūkymo sektoriaus į pažymėtą rūkymo vietą ir iš ten toliau tiesiai į lauką. (Tabako gaminių įstatymas – 2000 m. birželio mėn. 19 d.)

Priežiūra ir atsakomybė: rūkymo apribojimų ir rūkymo kambariui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdo policijos, sveikatos apsaugos ir darbo santykių inspekcijos pareigūnai. (Tabako gaminių įstatymas – 2000 m. birželio mėn. 19 d.)